Zákon 106/1999 Sb.

1. Název
Úplný název povinného subjektu.
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
3. Organizační struktura Technických služeb Trutnov s.r.o.
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu.
4.1. Kontaktní poštovní adresa subjektu
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.
Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371, 541 03 Trutnov
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa všech úřadoven (pracovišť), povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371, 541 03 Trutnov
4.3. Úřední hodiny
Úřední hodiny všech úřadoven (pracoviť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
4.4. Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.5. Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.6. Adresa internetové stránky
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu a hypertextovým odkazem.
www.tstrutnov.cz
4.7. Adresa e-podatelny
Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovýmo odkazy.
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
6.
Identifikační číslo povinného subjektu. (IČ)
7. DIČ
Daňové identifikační číslo povinného subjektu. (DIČ)
8. Stahování souborů
8.1. Seznamy hlavních dokumentů.
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
8.2. Rozpočet
Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
9. Žádost o poskytnutí informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace Písemné žádosti, stížnosti, návrhy a podněty týkající se Technických služeb Trutnov s.r.o. osobně podat na vrátnici Technických služeb Trutnov s.r.o. nebo adresovat na: Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov.
Ústní žádosti
, stížnosti, návrhy, podněty adresujte příslušným zaměstnancům Technických služeb Trutnov s.r.o.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob. Písemné žádosti, stížnosti, návrhy a podněty týkající se Technických služeb Trutnov s.r.o. osobně podat na vrátnici Technických služeb Trutnov s.r.o. nebo adresovat na: Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov.
Ústní žádosti
, stížnosti, návrhy, podněty adresujte příslušným zaměstnancům Technických služeb Trutnov s.r.o
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
12. Formuláře
Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.
13. Popis postupů - návody pro řešení životních situací.
Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
14. Předpisy  
14.1. Nejdůležitější používané předpisy

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
Listina zákl. práv a svobod jejíž znění je vyhlášeno pod číslem 2/1993 Sb.
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
nař. vlády ČR č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy a obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
14.2. Vydané právní předpisy
Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti i povinného subjektu.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb
Sazebník úhrad
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o vyši úhrad za poskytnutí informací. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.
16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Vzory ličenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
16.2. Výhradní licence
Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podlem podle § 14a odst. 4 zákona.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona.
Výroční zpráva 2014, Výroční zpráva 2015, Výroční zpráva 2016
18. Žádosti o informace
Zveřejnění informací povinného subjektu podle § 5odst. 3 zákona.

Souhlas s cookies

Spravovat souhlas s cookies

Abychom mohli poskytnout co nejlepší služby návštěvníkům, používáme k získání informací o zařízení soubory cookies. Souhlas k používání těchto souborů nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, jako jsou informace o Vašem zařízení nebo Vaše chování při procházení těchto stránek. Nesouhlas může způsobit nefunkčnost některých vlastností nebo částí tohoto webu.
Podrobné informace o použitých cookies naleznete zde.

Přijmout Odmítnout