Laboratoř - zkoušky hutnění

Na základě udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. j. 443/09 pro Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3 - laboratoř s odbornou způsobilostí č. 179 provádíme následující zatěžovací zkoušky zemin a sypanin:

Rázová zatěžovací zkouška
 

  • měření hutnění lehkou dynamickou deskou LDD ZSG02 umožňuje rychle zjištění zhutnění a únosnosti zemin, nestmelených podkladních vrstev apod.
  • zařízení slouží k měření zásypů překopů a rýh
  • měření se provádí deskou o průměru 300 mm, závažím o hmotnosti 10 kg.

  
Dynamická zatěžovací zkouška s použitím lehké dynamické desky nalézá své využití při zemních pracích, stejně jako v dopravním stavitelství. Jedná se o rychlou zkušební metodu k řízení prací během hutnícího procesu. Předností oproti statické zatěžovací zkoušce je, že odpadá nutnosti protiváhy, což je výhodou zejména při malém rozsahu prací, rýhách a těžko přístupných místech. Tato zkušební metoda je vhodná zejména pro hrubozrnné a smíšené zeminy s největším zrnem do 63 mm. Měření se provádí dle ČSN 73 61 92 
   
Statická zatěžovací zkouška 
 

  • zkouška se provádí zařízením ECM - STATIC
  • měřící zařízení je zařízení pro automatizovanou kontrolu statické únosnosti zhutňovaných zemin a kameniva uložených v zemních tělesech, nestmelených nebo stmelených vrstev podloží nebo podkladních vrstev vozovek silničních komunikací.
  • jako zatěžovací zařízení se používá naložené nákladní auto

 
Měření se provádí dle ČSN 73 61 90, ČSN 72 10 06, příloha A, D 
 
kontaktní osoba: Veronika Šveráková, vedoucí střediska laboratoře, 499 739 415 sverakova@tstrutnov.cz

Souhlas s cookies

Spravovat souhlas s cookies

Abychom mohli poskytnout co nejlepší služby návštěvníkům, používáme k získání informací o zařízení soubory cookies. Souhlas k používání těchto souborů nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, jako jsou informace o Vašem zařízení nebo Vaše chování při procházení těchto stránek. Nesouhlas může způsobit nefunkčnost některých vlastností nebo částí tohoto webu.
Podrobné informace o použitých cookies naleznete zde.

Přijmout Odmítnout