Zimní údržba - okruh 36

36.  Pracovní okruh - O36 – veřejná služba

Okruh č. 1
Od MěÚ levým chodníkem ke kostelu, ul. Průchod, Vězeňská (podloubí), Palackého od Hlubokého Příkopu levý chodník až k ul. Žižkova, ul. Růžová pravý chodník směrem dolů. Průchod od restaurace „City“ k restauraci „U Matušků“, ul. Truhlářská ulička (u hotelu Adam).

Okruh č. 2
Zametání podloubí na Krakonošově nám. a v přilehlých ulicích, čištění přechodů pro chodce v ul. Slezská, Slovanské nám., U Studně ke skleněné lávce + schody, dále přechody pro chodce na Krakonošově nám., čištění chodníků mezi podloubím a vozovkou na Krakonošově nám. a v přilehlých ulicích.

Okruh č. 3
Čistit přechody pro chodce a autobusové zastávky v ul. M. Gorkého, před školkou včetně chodníku od vchodu do nemocnice po ul. Pod Chmelnicí, U Pramene, Kryblická, vyčistit levý chodník v ul. Svažitá (směrem dolů) + zastávky MHD u bazénu, vyčistit prostor před školou „u letadla“ + kolem zábradlí ulic Na Struze a M. Gorkého.

Okruh č. 4
Vyčistit schody mezi ul. Blanická a V. Nováka, dále chodník v ul. Blanická od čp. 218 po čp. 209,  vyčistit chodníky a přechod pro chodce pod viaduktem v ul. Česká, čistit přechody pro chodce a autobusové zastávky v ul. Novodvorská, J. Ježka, R. Frimla a R. A. Dvorského, dočistit vstupy do DPS a Domova důchodců. 

Okruh č. 5 
Vyčistit chodníky v ul. Spojenecká (obě strany), vyčistit uličku Úzká, vyčistit přechody pro chodce a  zastávky v ul. ČS Armády, Žižkova, vyčistit podchod v ul. Komenského.