Zimní údržba - okruh 35

35.  Pracovní okruh - O35 – sídliště H.S.M. (levá strana) 

Vozidlo: smluvní  nakladače, nakladače  Ghel, Giant
     
Určení trasy okruhu:

Parkoviště a stání před STK a Autostylem, areál Střední průmyslové školy a vč. parkovišť. Policie ČR v ul. Horská za objektem. Chodník ul. Krkonošská mezi kruhovými objezdy u Alberta a Tesca. Přejezd levá strana sídliště „Zelená louka“ vozovky a chodníky v ul. Akátová, Mírová, Šeříková, Fialková, Chrpová, Zvonková (otočka aut!!!), Rozmarýnová, Pomněnková, Bratrství, Svornosti, U Hřiště, včetně parkovišť a odstavných stání.