Zimní údržba - okruh 31

31.  Pracovní okruh – O31 – ruční čištění a posyp II.

Vozidlo: FORD Transit, 7H3 7010
            
Určení trasy okruhu:

1.  ul. Vodní - Kostelní stezka – je přístupná pouze zezdola, shora je zakázán  
     pojezd po dlažbě z důvodu malé únosnosti 
2.  ul. Horská – pěší zóna před poštou a schody do ul. Hradební 
3.  Nám. Republiky – prostranství před UFFO (chodník mezi ul. Spojenecká           
     a ul. Horská)
4.  ul. Kryblická - schody  k objektu čp. 269 („u vrby“)
5.  ul. Kryblická - schody do ul. I. Olbrachta (za paneláky vpravo ke garážím) 
6.  ul.  Kryblická – chodník od č.p. 294 - 368
7.  ul. Pod Sadem – nástup do pěší lávky přes Struhu a za lávkou
8.  ul. Na Struze - schody u parkoviště U Studny (hlavní, zakryté)
9.  ul. Krakonošovo náměstí - schody u Radnice a LŠU
10.  ul. Dlážděná, K Příkopu, U Brány, Příčná
11.  očištění „blikaček“ na přechodech v trase