Zimní údržba - okruh 30

30.  Pracovní okruh - O30 – ruční čištění a posyp I.

Vozidlo: Kia 2500, 4H6 1033

Určení trasy okruhu:
1.    ul. Vrbová – most u Kary – levý chodník
2.   ul. Náchodská – před Pájou
3.   ul. Na Struze – přechodový ostrůvek na silnici I/16
4.   ul. Husitská – přechodový ostrůvek na silnici I/14
5.   ul. Žižkova – přechodový ostrůvek na silnici I/14
6.   ul. Volanovská - chodníky na kruhovém objezdu 
7.   ul. Pražská – chodník vpravo od Plynáren ke kruhovému objezdu Volanovská
8.   ul. Palackého od č.p. 118 po č.p. 144
9.   ul. Husitská - chodník podél hřbitovní zdi u parkoviště „u hřbitova“
10.   ul. Železničářská – u čp. 511, z boční strany domu u venkovního výtahu
11.   ul. Žižkova - u čp. 476 - vyhrazená místa pro tělesně postižené 
12.   ul. Dělnická – před pečovatelskými domy
13.   ul. Náměstí Svobody – chodníky kolem kruhového objezdu u Alberta  
14.   ul. Za Cihelnou  – chodník vpravo k ul. J. R. z Dubé a osvětlení silničního   
        obrubníku
15.   ul. Pod Sadem – vyhrazené místo pro tělesně postižené
16.   ul. Lomní – chodníky na mostě přes Úpu
17.   ul. Farská – plochy u kostela (ke Kostelní stezce)
18.   ul. Lomní – od parkoviště u čp. 340 po Kpt. Jaroše čp. 330
19.   ul. Sokolovská – od č.p. 258 po ul. M. Kudeříkové 
20.   ul. Jičínská – chodník kolem č.p. 89 a 90
21.   očištění „blikaček“ na přechodech v trase