Zimní údržba - okruh 29

29.  Pracovní okruh - O29 – Horní Staré Město 

Vozidlo: smluvní  nakladač, Locust 752 A00 9116

Určení trasy okruhu:

V Údolíčku, Alpská a dále dle množství sněhu Pod Kopečkem, V Kolonkách, U Zastávky.  Ul. Horská, parkoviště u čp. 306, přejezd do ul. Tovární -  přilehlé parkoviště u trafostanice a popelnic, parkoviště ul. Za Komínem a u výměníku a mezi č.p.486 a ZŠ Mládežnická, ul. Sněženková – parkoviště „za Machačem“, ul. Pampelišková. 
Dle potřeby další parkoviště a odstavná stání na pravé straně sídliště Zelená louka. 
Kolem všech kontejnerů a nádob na tříděný odpad v okruhu!