Zimní údržba - okruh 28

28.  Pracovní okruh - O28 – parkoviště Family centrum

Vozidlo: smluvní  nakladač, Locust 752 A00 9116

Určení trasy okruhu:
 
 Kompletní úklid parkoviště u Family Centra v ul. Horská včetně odvozu sněhu do určeného prostoru. Dále ul. Tichá a ul. Tovární – parkoviště u Akropole.