Zimní údržba - okruh 25

25.  Pracovní okruh – O25 – parkoviště II.

Vozidlo: MERLO, H02 0130    

Určení trasy okruhu:
       
  1.   ul. M. Gorkého – parkoviště u nemocnice
  2.   ul. Spojenecká – parkování pravá strana
  3.   Malé náměstí - parkoviště
  4.   ul. Horská – parkoviště před býv. Okresním úřadem
  5.   ul. Horská – parkoviště za býv. Okresním úřadem 
  6.   ul. Náměstí Republiky – parkoviště před Komerční bankou a IPB
  7.   ul. Zásobovací – malé parkoviště před pivovarem
  8.   ul. Horská – autobusové nádraží
  9.   ul. Hradební – parkoviště za poštou
10.   ul. Vodní, parkoviště vpravo za VaKem
11.   ul. Slévárenská k čp. 604, 605, 606 vč. komunikací v sídlišti

Kolem všech kontejnerů a nádob na tříděný odpad v okruhu!