Zimní údržba - okruh 23

23.  Pracovní okruh – O23 – Společenské centrum UFFO

 

Vozidlo :              ISEKI

                           

 

Určení trasy okruhu:

 

 Z TS na kruhový objezd ul. Volanovská, dále pravý chodník k odbočce na Dolce. Zpět k čerpací stanici ONO a pokračovat pravým chodníkem až k ulici Stará. Přejet do ul. Švábenicova a levým chodníkem ke Komenského. Zpět chodníky na kruhových objezdech u Lidlu, u kina. Přejet na R. Frimla, pravý chodník podél plotu ke škole. Prostory před Společenským centrem UFFO a jeho přístupové trasy. Chodníky od vlakového nádraží po kruhový objezd u Billy. Kruhové objezdy u Billy a Alberta. Dále dle pokynů dispečera.