Zimní údržba - okruh 21

21.  Pracovní okruh - O21 - chodníky užší než 2 m

 

Vozidlo:          KUBOTA

 

 

Určení trasy okruhu:

 

Vyjede z TS ul. Náchodská, směr Poříčí od hasičů k  zastávce MHD „Pája“, zpět Kryblice – všechny chodníky kolem náměstí Osvobození, do ul. Kryblická, pravý chodník kolem čp. 367 až 368, dále ul. Svažitá 357 až 153, pokračovat na Kryblický most udělat chodníky užší než 2 m. Dále do ul. Přerušená a zpět na kruhový objezd u Benziny, chodník kolem Pizza express až k zastávce MHD a zpět do ul. Novoměstská, dále doprava do ul. Lomní, dále levý chodník v ul. Sokolovská po ul. M. Kudeříkové, přejezd do ul. Kpt. Jaroše všechny chodníky užší než 2 m a zpět do ul. Novoměstská, K Přejezdu až k ul. Polská, dále pravým chodníkem ul. Polská, přes kruhový objezd pokračovat pravým chodníkem Úpské nábřeží, doprava Novodvorská, Polní, Procházkova, přejet k fa. TK Obaly a z kopce dolů levým chodníkem.  Přejezd Nového mostu u Billy, všechny chodníky kolem kruhového objezdu. Ul. Československé armády nahoru, kolem kruhového objezdu u Alberta, pokračovat ul. Krkonošská až do Skřivánčí, přejet nahoru k ul. J. R. z Dubé, chodník Prokopa Holého, chodníky u č.p. 444 – 446 s č.p. 450 a 451 a zpět pravý chodník k Albertu.

Vnitřní město - veškeré chodníky užší než 2 m v ul. Dlážděná, Školní, Palackého až k samoobsluze, dále Příčná, Pražská kolem restaurace City (levý nedělat), Na Kopečku, Růžová, Hluboký Příkop, Svatojánské náměstí, Horská po náměstí Republiky, Poštovní, Malé náměstí a ul. Hradební.  Přejezd přes ul. Žižkovu do ul. Pražská - chodník kolem Autosalonu nahoru do ul. Úpické ke koncertní síni, druhou stranou zpět kolem parku do ul. Na Stuze, obě strany ul. Na Struze až ke kruhovému objezdu na Polské. 

Okruh 21 (1).jpg
Okruh 21 (2).jpg
Okruh 21 (3).jpg
Okruh 21 (4).jpg
Okruh 21 (5).jpg
Okruh 21 (6).jpg