Zimní údržba - okruh 21

21.  Pracovní okruh - O21 - chodníky užší než 2 m

Vozidlo: KUBOTA, H02 4746

Určení trasy okruhu:

Vyjede z TS ul. Náchodská, směr Poříčí od hasičů k  zastávce MHD „Pája“, zpět Kryblice – všechny chodníky kolem náměstí Osvobození, do ul. Kryblická, pravý chodník kolem čp. 367 až 368, zpět na kruhový objezd u ČS Benzina, chodník vlevo kolem „kuželny“ až k zastávce MHD, ul. Přerušená, chodníky kolem Nového mostu užší než 2m, přejezd ul. Novoměstská levý chodník, doleva do ul. Lomní až k ul. Polská, dále pravým chodníkem ul. Polská, přes kruhový objezd pokračovat pravým chodníkem Úpské nábřeží, doprava Novodvorská, Polní, Procházkova, přejet k fa. TK Obaly a z kopce dolů levým chodníkem.  Přejezd Nového mostu u Billy, všechny chodníky kolem kruhového objezdu. Ul. ČSA nahoru, kolem kruhového objezdu u Alberta přejet nahoru k ul. J. R. z Dubé, chodník Prokopa Holého, chodníky u č.p. 444 – 446 s č.p. 450 a 451 a zpět pravý chodník k Albertu.
Vnitřní město - veškeré chodníky užší než 2 m v ul. Dlážděná, Školní, Palackého až k samoobsluze, dále Příčná, Pražská kolem restaurace City (levý nedělat), Na Kopečku, Růžová, Hluboký Příkop, Svatojánské náměstí, Horská po náměstí Republiky, Poštovní, Malé náměstí a ul. Hradební.  Přejezd přes ul. Žižkovu do ul. Pražská - chodník kolem Autosalonu nahoru do ul. Úpické ke koncertní síni, druhou stranou zpět kolem parku do ul. Na Stuze, obě strany ul. Na Struze až ke kruhovému objezdu na Polské.