Zimní údržba - okruh 19

19. Pracovní okruh - O19 – Poříčí, Kryblice

 

Vozidlo:          ZEBRA

                               

 

Určení trasy okruhu:

 

Z areálu TS Náchodskou směrem na Poříčí, chodníkem vlevo, Lipové náměstí kolem a napříč křížem, Voletinskou levým chodníkem k žel. přejezdu, doleva pravým chodníkem k nádraží, vyčistit autobusové zastávky po obou stranách, přejezd po vozovce na křižovatku a zpět  Voletinskou dolů, levým chodníkem, přejezd k ul. Sportovní, levý chodník ul. Sportovní včetně přístupy k čp. 469 a 470, dále na levý chodník dolů Náchodskou, do Petříkovické po levém chodníku až ke G-Teamu, přejezd na druhou stranu a od viaduktu zpět přes most k EPO, u EPO zahnout do ul. Na Hrázi, podél řeky pod parovodem až k poslednímu objektu a zpět k mostu, ul. U Elektrárny (až ke kapličce, objet před č.p. 325), dále přejezd na druhou stranu a přes most k Bílé lávce, pokračovat cyklostezkou a dále Náchodskou k parkovišti proti Kaře, přejezd na druhý chodník, odbočení do Ječné, přejezd po vozovce do Benešovy, levým chodníkem až k Žitné, přejezd do Junáků, levým chodníkem do Sportovní, doleva Sportovní směrem k Voletinské, přejet na druhý chodník a Sportovní zpět k M-Silnicím a.s., doprava do Sokolské a levým chodníkem, vpravo do Benešovy a odbočit na Náchodskou, chodník kolem tiskárny Pratr a Siemens. Zatočit na most ul. Vrbová, dále cyklostezka kolem psího útulku.  Pokračovat po Náchodské,  přes „Smeťák“ zadem.

Do M. Gorkého, ul. Pod Chmelnicí, posypat ul. Lesní, U Kapličky a Pod Sadem od křiž. K nemocnici levým chodníkem M. Gorkého až k Úsvitu, Kacíř, K Zahrádkám u Úsvitu na druhý chodník M. Gorkého a zpět až k nemocnici, u nemocnice odbočit dolů ke Kryblické, Kryblickou doleva ke škole a dětskému středisku, zpět  Kryblickou dolů až k Úvozu, Úvozem dolů k lázním, kolem dokola lázní, kolem trafiky Svažitou nahoru, doleva Kryblickou, K Poříčské stráni, Alšova, do ul. Mánesova – garáže vlevo nad čp. 300 dále vlevo k čp. 256 a 257, vrátit se na ul. Kryblická -  pod hospodou nahoru chodníkem k Havaji, spojku k čp. 375, U Pramene kolem čp. 372 – 374, zpět do V. Nezvala levý chodník, doprava M. Pujmanové levý chodník, doprava Bří. Čapků, pravým  chodníkem před č.p. 276-277, otočit a pravým chodníkem před č.p. 245-246, doleva do M. Pujmanové a levým  chodníkem, doleva do V. Nezvala, doprava na M. Gorkého a znovu doprava V. Nezvala I, přejet na Nám. Osvobození, S. K. Neumana levým chodníkem k M. Majerové, doprava  na M. Gorkého a pokračuje se dolů kolem trafiky na Kryblickou a k plav. bazénu, Na Lukách podél Úpy k ul. Na Struze, přejet přes hlavní komunikaci až k Malému náměstí, zde otočit a zpět, u plaveckého bazénu přes Lázeňský most, Úpské nábřeží, ulicí Na Lukách  k hotelu Patria a zpět na TS.

 

Navíc se provádí posyp ulic:  Poříčí – ul. Voletinská (slepá), Podstráňská, Na Stráni, Lhota – Markoušovická k "Raitrům", ul. I. Olbrachta, J. Wolkera (od M. Rettigové po M. Gorkého)

Okruh 19 (3).jpg
Okruh 19 (4).jpg
Okruh 19 (5).jpg