Zimní údržba - okruh 18

18.  Pracovní okruh – O18 - Střední Předměstí, Horní Staré  

       Město (levá strana)

 

Vozidlo:          multicar  M25

 

 

Určení trasy okruhu:

 

Z TS přejezd na Horní Předměstí sídliště „U Družby“ všechny chodníky v sídlišti u Družby ul. P. Holého, P. Holého II., Chodská včetně nového bytového domu č.p. 584, J. R. z Dubé včetně parkoviště před školou Komenského. Chodník ul.  Na Svobodě od č.p. 98 po č.p. 120. Ul. Malá a V Kopci (propojka mezi ul. Na Svobodě a ul. V Domcích). Přejezd pravým chodníkem od kruhového objezdu u Alberta směrem k ul. Skřivánčí, otočit a zpět do ul. Železničářské pravou stranou, kolem nám. Horníků do ul. Strojnické, podchodem zpět na nám. Horníků a Zámečnickou k ČS Armády a zpět druhým chodníkem k mám. Horníků včetně chodníku u č.p. 490-492, přejezd do Tkalcovské a Tkalcovskou  pouze levý chodník k ČS Armády, ČS Armády k Železničářské, Železničářskou, do Strojnické, levým chodníkem kolem stánků až k Horské, doleva Horskou podél silnice k Rubínu, rozšíření aut. zastávky, dále podchodem nový chodník k Autostylu, otočit a Horskou před paneláky zpět, otočit a do sídliště Šestidomí, Slévárenská, zajet k čp. 609, 605, 606 (dle možností), přejezd do Strojnické  a kopcem  nahoru ke škole a zpět dolů (nutná domluva s vozidlem ZEBRA kvůli možné nesjízdnosti).

Přejezd na ul.  Horskou levým chodníkem do H.S.M. k zastávce uprostřed Zelené louky, od autobusové zastávky spojkou k levé straně sídliště, ul. Fialkovou chodníkem k čp. 445, ke K + B Media, vyčistit přístupy u K + B Media, chodníkem podél K + B Media na straně k Horské k parkovišti, projet parkovištěm, v ul. Pomněnkové u čp. 436 najet na chodník a dále doleva dozadu ke K+B Media, Pomněnkovou  kolem čp. 439 až 442, tam doprava a šikmo nádvořím do  Bratrství k čp. 432, pokračovat Bratrství a Pomněnkovou k čp. 436  a znovu Pomněnkovou zadem kolem K + B Media kolem čp. 444, 445, doprava Rozmarýnovou kolem 446 až 447, doprava středem nádvoří až dozadu za čp. 475,  objet až k trati, podél čp. 475 až 473, a opět nádvořím zadem podél čp. 472 až 468, do podchodu, středem nádvoří, do Mládežnické kolem čp. 454, 453, doprava Fialkovou, Chrpovou, Zvonkovou podél čp. 461 – 472 k otočce, projet konečnou točnu ve Zvonkové, otočit a chodník ve Zvonkové od 475 po 466 ještě jednou, před 466 projet  do nádvoří, středem nádvoří ještě jednou a rozšířit chodník před zdrav. střediskem ve Fialkové.  Dále dohodnout s druhou multicar (pan Rolc) a pomoci pravou stranu HSM.

 

 

Okruh 18 (1).jpg
Okruh 18 (2).jpg
Okruh 18 (3).jpg
Okruh 18 (4).jpg
Okruh 18 (5).jpg
Okruh 18 (6).jpg