Zimní údržba - okruh 12

12.  Pracovní okruh - O12 - Bojiště, Dolníky

Vozidlo: smluvní  traktor, H02 0009

Určení trasy okruhu:

Bojiště – Stará pod most Pod Houskou, dále Vysoký most, otočit a zpět pod most, ul. Stará (stará silnice), zpět a pokračovat Bojištěm, Nad Truhlárnou, Ke Starosti až k p.p.č. 996, Za Potokem(za mostek), U Kříže, Ke Kříži, Do Kopce až k č.p. 31, Hřbitovní, K Bojišti, K Valům, Laudonova, Poslední k čp. 98.
Dolníky a Dolce ke kempu a cestu kolem lesa k otočce MHD.
Vyčistit všechny křižovatky na okruhu.