Zimní údržba - okruh 11

11.  Pracovní okruh – O11 – Horní Předměstí, Sluneční stráň

Vozidlo: Kubota  L5740, H02 4797

Určení trasy okruhu:

Horní Předměstí - přejezd do ul. Žižkova u čp. 457, areál garáží u Břečtejnské, ul. Za Tratí včetně areálu garáží, ul. Za Vápenkou včetně areálu garáží, u přejezdu otočit a zpět, nahoru ul. J. R. z Dubé včetně areálu garáží, ul. P. Holého II., ul. Chodská prostor před školou, přejezd do ul. Psohlavců, Zadní za „Horalkou“, kolem pečovatelského domu až na ul. Žižkovu, zpět na ul. Komenského vpravo, ul. Komenského náměstí, ul. Exulantská, ul. Švábenicova, ul. Zilvárova horní část, Palackého horní část, Horní nám., Obránců míru, ul. Husova, ul. Českobratrská, ul. Královedvorská, ulice Sluneční stráň, Sluneční stráň I a II, přejet do ul. Slepá, ul. U Parku, ul. Koncertní, parkoviště proti koncertní síni, ul. Lesnická, ul. Lužická. Přejezd ul. Volanovská – odbočka ke garážím pod „Juniorem“ až k čp. 526. Ul. Husitská – parkoviště u hřbitova a před obřadní síní, parkoviště před čerpací stanicí Shell a kolem čerpací stanice Shell na Bojišti, ul. Do Polí, ul. Oválná, V Aleji.
Vyčistit všechny křižovatky na okruhu