Zimní údržba - okruh 10

10.  Pracovní okruh – O10 – Volanov, Oblanov

Vozidlo: smluvní  traktor, traktor  Zetor, TUA 05 - 27
        
Určení trasy okruhu:

Nejdříve chodník  ke „CONTINENTALU“, zpět do ulice Za Vápenkou k  vlakové zastávce, dále Potoční po uzavírku, zpět do ul. Pod Železnicí, vyčistit parkoviště za budovami Policie ČR v ul. Roty Nazdar a parkoviště za tělocvičnou v ul. P. Holého.
Volanov – všechny místní komunikace včetně otočky MHD
V Oblanově  veškeré místní komunikace dle mapového podkladu. 
Vyčistit všechny křižovatky na okruhu.