Zimní údržba - okruh 10

10.  Pracovní okruh – O10 – Volanov, Oblanov


Vozidlo:          smluvní  traktor  Zetor  

 

                    

Určení trasy okruhu:

 

Nejdříve chodník  ke „CONTINENTALU“, zpět do ulice Za Vápenkou k  vlakové zastávce, dále Potoční po uzavírku, zpět do ul. Pod Železnicí, vyčistit parkoviště za budovami Policie ČR v ul. Roty Nazdar a parkoviště za tělocvičnou v ul. P. Holého.

Volanov – všechny místní komunikace včetně otočky MHD

Oblanově  veškeré místní komunikace dle mapového podkladu.

Vyčistit všechny křižovatky na okruhu.

Okruh 10 (1).jpg
Okruh 10 (2).jpg