Zimní údržba - okruh 04

4.  Pracovní okruh – O4 – Poříčí, Voletiny

 

Vozidlo:          smluvní  traktor  

 

Určení trasy okruhu:

 

Ječná, Obilná, Žitná, doprava Benešova, otočit a Benešovou zpět doleva, spojka Benešova, Žitná, spojka Náchodská, Benešova, Tiskárenská, Těsná, Dřevařská, Lipové nám., kolem kostela, Kožešnická za „Lucernou“ až na Benešovu, Benešova, doprava Sokolská, Kožešnická, Sportovní zajet k č.p. 469 a 470, Za Můstkem ke garážím, Elektrárenská, přejezd na Sokolskou, Pionýrů, Junáků,  Podstráňská, Za Řekou, Na Břehu, ul. Vrbová až k útulku pro psy a areál garáží, zpět do ul. Vysoká Stráň, doprava a na rozcestí ještě doprava k č.p. 160 a zpět, dále ke „Kotrbancovi“,  ul. Na Skalce,  Na Stráni, Podstráňská,  dále až k elektrárně. Ulice Náchodská u areálu garáží, Na Hrázi (od Elektrárny), Na Kopci, ul. U Elektrárny (couvnout pokud to půjde), Boční, U Rozvodny, Ke Dráze, Za Nádražím k čp. 38 a 120. Přejet po Voletinské, do Krátké, Okrouhlé, k nádraží Trutnov střed, Nový Domov – vyčistit celý prostor, Růžová cesta a zpět, Pod Hájkem (v případě neprojetí volat dispečera), Strmá, přejezd po Polské doleva Voletinská a zpět.

Dále Voletiny, po hlavní až nakonec a zpět, všechny boční cesty, Voletiny kolem kostela, zajet až do objektu školy a vyhrnout prostor před dveřmi včetně plochy pro parkování a otáčení vozidel, Nad Kaplí, Nad Roklí, pokračovat až k Tkalcovskému muzeu, sjet k ulici K Vébrovce, přejezd do Nových Voletin, U Státní, Debrnskou, za Ličnou kolem garáží k ul. K Dolíku.

Vyčistit všechny křižovatky na okruhu.

Okruh 04 (1).jpg
Okruh 04 (2).jpg