Zimní údržba - okruh 39

39. Pracovní okruh – 039
    
Vozidlo: VW Transportér, 7H1 6225

Určení trasy okruhu:

Čištění chodníků Benešova, Junáků, Kožešnická, Voletinská, Náchodská, Petříkovická, Libavská.