Zimní údržba - okruh 22

22.  Pracovní okruh - O22 – sídliště „Zelená louka“

Vozidlo: ISEKI, H02 0330   

Určení trasy okruhu:
  
Veškeré chodníky v sídlišti Zelená louka – levá strana od ul. Tovární po ul. Slovenskou. Přejet na pravou stranu sídliště a všechny chodníky na pravé straně.